پرش به محتوای اصلی

* وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد از محل قرارداد عاملیت با صندوق کارآفرینی امید، دو نوع تسهیلات به شرکت های نوپا و غیر نوپای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور کمک به تسهیل اجرای برنامه ها و همچنین تسریع انجام پروژه های فعال این بخش، اعطا نماید.

* نوع اول این تسهیلات، سرمایه در گردش می باشد که مخصوص شرکت های غیر نوپا بوده و برای تامین نقدینگی شرکتهای خصوصی و تعاونی فعال در حوزه ICT بوده و به منظور کاهش هزینه مالی شرکتها در جهت پایداری وضعیت اشتغال و کسب و کار به کلیه شرکتهای خصوصی و تعاونی پرداخت می شود.

* نوع دوم این تسهیلات نیز مخصوص شرکت های نوپای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.

* جهت توضیحات تکمیلی به بخش مربوطه در لینک های زیر مراجعه فرمائید.

 

 نو1   

 

غیر نوپا1

 

فلوچارت