دارندگان پروانۀ دفتر پیشخوان خدمات دولت

به منظور دسترسی به خدمات جدید و اطلاعیه‌ها و اخبار مرتبط با دفاتر پیشخوان، با نصب پیام‌رسان "بله" از طریق لینک زیر، سریعاً به کانال "مدیریت خدمات دفاتر" مربوط به معاونت امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ملحق شوید.

لینک نصب "بله" : https://bale.ai/dl

نشانی کانال: https://ble.im/rsb_cra_ir

نشانی کانال انفورماتیک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پیام‎رسان "بله" : @crmsamaneh

اطلاعیۀ شمارۀ 16 معاونت امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان

در راستای تصویب‌نامۀ مورخ 97/01/28 هیأت محترم وزیران، حداکثر مهلت مراجعه به سامانۀ مدیریت خدمات دفاتر و تکمیل اطلاعات برای دارندگان پروانه تا 31 شهریور ماه سالجاری می‌باشد و در صورت عدم مراجعه به سامانه و ثبت و تکمیل اطلاعات در مهلت تعیین‌شده، بعنوان فعال نبودن دفتر یا انصراف از ادامۀ فعالیت تلقی می‌شود و پروانۀ دفتر لغو خواهد شد.

تغییر

انتقال

تمدید

اخذ مجوز