نقشه استان آذربایجان شرقی

 

نمایی از منطقه ائل گلی تبریز

شهر تبریز   

نقشه استان2  

 

نقشه استان