اطلاع رسانی طرح ثبت گوشی های تلفن همراه

مطابق با اعلامیه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی، گوشی های ذکر شده در جدول زیر از تاریخ 1396/7/28 مشمول طرح شده و سیاست مربوطه برای این گوشی ها اعمال خواهد شد:

ثبت