پرش به محتوای اصلی

چند شاخص از وضعیت عمومی ICT استان

1

تعداد دانشگاه های غیر دولتی برحسب واحد

دانشگاه آزاداسلامی:  24             موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی:  14    دانشگاه دولتی:    7          جمع: 45

2

تعداد دانشگاه های دولتی برحسب واحد

پیام نور: 30      آموزشکده فنی:  7     مرکز تربیت معلم: 2    دانشگاه جامع علمی کاربردی:  34    جمع:  73

3

 

اطلاعات مربوط به سرویسهای ارتباطات و فناوری اطلاعات

تعدادتلفن ثابت استان: 1525814     تعدادتلفن ثابت شهری:  1480455       تعداد تلفن روستایی: 45359        

ضریب نفوذ تلفن ثابت استان:  40.36%                    ضریب نفوذ تلفن شهری:  44.21%                                   

ضریب نفوذ  تلفن ثابت کشوری:     36.96%            ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی:  27.69%                      

4

اطلاعات مربوط به uso

تعداد روستاهای بالای 20 خانوار:                                        1985

تعداد روستاهای زیر 20 خانوار:                                            762

روستاهای بالای 20 خانوار دارای ارتباط خانگی:                  1910

روستاهای زیر 20 خانوار دارای ارتباط:                                  647

تعداد مراکز ADSL :                                                           428

تعداد مراکز آماده واگذاری:                                                 295

تعداد روستاهای دارای پوشش تلفن خانگی :                        2429

5

پست استان

تعداد دفاتر ICT : 817     تعداد سرویسهای پستی: 230       میانگین سرانه مرصولات به جمعیت استان: 12

6

رومینگ ملی در بخش تلفن همراه

                   تعداد شماره        ضریب نفوذکشوری           پوشش جمعیتی               پوشش جاده ای             همراه اول         1816993                  49.27%                          86.5 %                                      98 %

ایرانسل             969835                    32.99%                             80 %                            1105  KM

رایتل                 25931                      1.56%                                                                                     

7

فعالان بخش ICT

تعداد شرکت های فعال در حوزه ICT:

دانش بنیان: 66 شرکت              سازمان نظام صنفی رایانه ای: 196 شرکت                      ISP : 17 شرکت