مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی

نام: مهدی

نام خانوادگی: خرامش

سمت : سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‎شرقی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد رشته مهندسی برق

تلفن تماس:                              33830208 – 041

نمابر:                                       33830207 – 041

پست الکترونیکی:                   khoramesh@ict.gov.ir