مسئولین ارشد استان آذربایجان شرقی

فهرست نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی استان

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

سمت(کمیسیون)

کمیسیون

حوزه انتخاباتی

1

محمد حسین فرهنگیتبریز، آذرشهر و اسکو

2

مسعود پزشکیانتبریز، آذرشهر و اسکو

3

 زهرا ساعیتبریز، آذرشهر و اسکو

4

شهاب الدین بی مقدارتبریز، آذرشهر و اسکو

5

محمد اسماعیل سعیدیتبریز، آذرشهر و اسکو

6

احمد علیرضا بیگیتبریز، آذرشهر و اسکو

7

سید حمزه امینیهشترود و چاراویماق

8

سلمان خدادادیشهرستان‌‌‌‌ ملکان

9

معصومه آقاپور علیشاهیشبستر

10

بیت اله عبدالهیاهر و هریس

11

رضا علیزادهورزقان و خاروانا

12

محمد وحدتی هلانبستان آباد

13

قلی الهقلی زادهکلیبر،هوراند وخداآفرین

14

یوسف داودیسراب

15

ضیااله اعزازیبناب

16

فردین فرمندمیانه

17

یعقوب شیویاریمیانه

18

علی جلیلیمراغه و عجب شیر

19

محمد حسن نژادمرند و جلفا

 

رییس مجمع نمایندگان: محمد وحدتی هلان

نماینده ولی فقیه در مجلس خبرگان رهبری: حجت الاسلام والمسلمین  محسن مجتهد شبستری

امام جمعه: حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد علی آل هاشم

استاندار: دکتر محمدرضا پورمحمدی