اداره کل ارتباطات و فناوری آذربایجان شرقی در مهرماه 1391 راه اندازی شد.این اداره کل و ظیفه حاکمیتی داشته و مدیر کل آن نماینده وزیر بوده و وظیفه حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان را  بر عهده دارد.یکی از وظایف این اداره کل هماهنگی زیرمجموعه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ؛شرکت مخابرات استان ,اداره کل پست استان,پست بانک استان , شرکت ارتباطات زیر ساخت و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کلیه اپراتور های ارتباطی و فناوری اطلاعات  در استان  می باشد, که بدین منظور علاوه بر هماهنگی های لازم در راستای سیاست های وزارت متبوع ماهانه جلسه شورای هماهنگی ict برگزار می شود.آدرس ایمیل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی     azarsharqi@ict.gov.ir