فراخوان

عنوان همایش

« نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مدیریت بحران »

انتقال تجربیات زلزله ارسباران در حوزه ارتباطات

انسان از زمان خلقت همیشه در معرض خطرات حوادثی مانند سیل و زلزله و طوفان و ... بوده است . حوادث طبیعی علاوه بر خسارت مالی ، جان انسانها را نیز تهدید میکند لذا انسان همیشه بر آن بوده تا خود را برای مواجهه با حوادث آماده نگه دارد تا میزان خسارتهای وارده را به حداقل ممکن برساند .

ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان محور تحولات جهان چه در تجارت ، اقتصاد و مسائل اجتماعی وچه در مسائل امداد رسانی در زمان حوادث پیش بینی نشده از قبیل زلزله ، سیل ، سونامی و ... نقش بسیار مهمی در ارتباط با سلامت اقتصادی امنیتی و جانی انسانها دارد.در مواقع بحران نیاز به اطلاع از وضعیت مناطق و ساکنین دچار بحران اهمیتی مضاعف پیدا می کند. بنابراین لازم است که از قبل تمهیدات لازم اتخاذ شود تا آسیب وارده به بسترهای ارتباطی و مخابراتی در مواقع بحران به کمترین حد ممکن برسد. هم چنین می بایست پیش بینی لازم  جهت دایر نمودن شبکه های ارتباطی جایگزین و موقت در مناطق بحران زده انجام شود.حفظ شبکه های ارتباطی موجود و ارائه شبکه ارتباطی جایگزین به منظور کسب اطلاع درباره وضعیت سلامت ساکنین مناطق بحران زده علاوه براینکه باعث کاهش نگرانی و صرفه جویی در وقت و هزینه آشنایان و بستگان آنها می شود، به مسئولین و امدادرسانان هم کمک می کند تا با برنامه ریزی دقیق و مدیریت قوی به یاری آسیب دیدگان بشتابند.

 

محورهای همایش

·      اجرای مصوبات و تصمیمات ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان آذربایجان شرقی و کارگروه مخابرات و ارتباطات در زلزله آذربایجان شرقی

·         آسیب پذیری، نگهداری و مقاوم سازی تجهیزات و زیر ساخت های مخابراتی

·         مدیریت یکپارچه و همکاری متقابل بین شبکه های مخابراتی در شرایط بحران

·         تجربیات بین المللی کشورهای زلزله خیز در خصوص پایدار سازی سیستم های ارتباطی

·         راه اندازی شبکه مخابراتی مستقل جهت بهره برداری در شرایط اضطراری

·         راهکارهای افزایش ضریب اطمینان عملکرد تجهیزات ارتباطی در غیاب تغذیه برق سراسری

·         استفاده از تکنولوژی های نوین در شناسایی آسیب دیدگان و تصمیم گیری های مواقع بحران

·         راهکارهای استفاده از تکنولوژی های ارتباطات و فناوری اطلاعات در کاهش ترافیک مخابرات جهت ارتباط و ایجاد هماهنگی بین مسئولین در زمان بحران

·         بررسی نقش آموزش های عمومی و فرهنگ سازی در روش استفاده از شبکه های ارتباطی در مواقع بحران