پرش به محتوای اصلی

ارزیابی امنیتی محصولات حوزۀ فناوری اطلاعات و صدور تائیدیه امنیتی

تولیدکنندگان محصولات بومی (نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری) به منظور آغاز فرآیند ارزیابی امنیتی محصولات و صدور گواهی می‌توانند با مراجعۀ مستقیم به یکی از آزمایشگاه‌های دارای پروانۀ ارزیابی امنیتی که در آدرس eram.ito.gov.ir/web/guest/labs-evaluation مشخص شده‌اند، فرآیند ارزیابی محصول را آغاز نمایند. در ادامه شرکت می‌تواند برای انجام فرآیند ارزیابی اعتباری، با مراجعه به قسمت «ارزیابی امنیتی محصولات» در سایت «درگاه ارزیابی امنیتی محصولات» (ارم) به آدرس http://eram.ito.gov.ir، فرم سهام‌داران شرکت و فرم‌ اعتباری شرکت را دانلود و تکمیل نماید. فرم‌های اعتباری باید برای مدیرعامل، تمام اعضای هیأت‌مدیره، و تمام کارشناسان توسعه و پشتیبانی محصول تکمیل و به همراه مدارک لازم مندرج در فرم‌ها به ادارۀکل ارتباطات و فناوری اطلاعات - ادارۀ فناوری اطلاعات تحویل داده شوند.